Wspaniałe spływy kajakowe
Przygoda!Rozrywka!Relaks!

noclegi, przejażdżki bryczką, kuligi zimą

Wszechstronna oferta
dla turystów

Fantastyczne spływy kajakowe

.

Noclegi

.

Kuligi

.

Ogniska

.

Przejażdżki bryczkami

.

Rowery

.

Spływy kajakowe to wspaniała zabawa
dla każdego, zobacz zdjęcia

.

Organizując spływy zapewniamy pełną obsługę

u nas nie musisz się o nic martwić

trasy spływów:

> Bagno - Szczebrzeszyn
> Rudka - Szczebrzeszyn
> Szczebrzeszyn - Nielisz
> na specjalne życzenie
możemy zorganizować spływ na dowolnym odcinku rzeki Wieprz

ceny

wszystkie ceny zależne są od długości trasy i liczebności grup, ustalane są indywidualnie

przystań

spotkanie przed spływem - pod młynem wodnym

parking

na placu przy młynie wodnym

dwuosobowe kajaki

posiadamy 20 nowoczesnych kajaków z wiosłami i kapokami w różnych rozmiarach

Transport

w zależności od trasy spływu dowozimy Klientów na początek spływu lub odbieramy Klientów z końcowego odcinka spływu i przywozimy na miejsce do przystani; istnieje możliwość przywiezienia Klientów z okolic Szczebrzeszyna na miejsce spływu

Zabezpieczenie

posiadamy specjalne pojemniki chroniące przed zamoczeniem np urządzeń elektronicznych

ognisko

po zakończeniu spływu - dla chętnych możemy zorganizować ognisko

Zadowolonych klientów
%
 1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora.
 2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.
 3. Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 5. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
 6. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania znaków występujących na szlaku min: zakaz połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb*
 7. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
 8. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
 9. Przed oraz w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 10. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
 11. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
 12. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
 13. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
 14. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.
 15. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 16. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
 17. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
 18. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
 19. W przypadku odwołania spływu z winy organizatora uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za spływ.
 20. Na niektórych trasach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
 21. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.

Noclegi oferta całoroczna

 • 2 pokoje 2-osobowe z TV
 • możliwość dostawki dla dziecka
 • wspólna łazienka
 • ogólnodostępna kuchnia
 • Internet Wi-Fi
 • parking na ogrodzonej posesji
 • huśtawka
 • cena od 30 zł za osobę za dzień
 • cena jest zależna od ilości osób i długości pobytu

Dla gości możemy zorganizować: ognisko, wycieczkę po wąwozach bryczką a zimą kulig prawdziwymi saniami

Ponadto organizujemy przejażdżki bryczką,
kuligi,
ogniska

WYCIECZKA BRYCZKĄ

 • dostępne cały sezon
 • dla dorosłych i dzieci
 • w wycieczce może wziąć udział około 12 osób
 • trasa: wąwozy lessowe
 • czas: ok. 3 godzin
 • możemy zorganizować przy naszej altanie  ognisko z kiełbaskami, herbatą itp.

KULIG

 • organizowany zimą
 • dla dorosłych i dzieci
 • w kuligu może wziąć udział około 25 osób
 • trasa: wąwozy lessowe, teren pagórkowaty
 • czas: ok 1,5-2 godzin
 • w czasie kuligu możemy zorganizować przy naszej altanie  ognisko z kiełbaskami, herbatą itp.
 • oferta specjalna – kulig nocą z pochodniami

NA ŻYCZENIE TURYSTÓW ORGANIZUJEMY OGNISKA